مقاله بررسي اثر محلول متيلن بلو در از بين بردن پروتو اسكولكس هاي كيست هيداتيک در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر محلول متيلن بلو در از بين بردن پروتو اسكولكس هاي كيست هيداتيک در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متيلن بلو
مقاله پروتواسکولکس
مقاله کيست هيداتيک
مقاله شرايط آزمايشگاهي
مقاله اکينوکوکوس گرانولوزوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي تپه خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: برازش افشين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي الماس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در حال حاضر درمان انتخابي کيست هيداتيک جراحي مي باشد. با توجه به خطر ريخته شدن محتويات کيست به داخل اعضاي شکم و انتشار اسکولکس ها حين خارج سازي، جهت پيشگيري، مواد اسکولکس کش مختلفي به داخل کيست تزريق مي شود که عوارض جانبي گوناگوني در بدن ميزبان دارند. لذا در اين تحقيق تاثير اسکولکس کشي متيلن بلو بر روي کيست هيداتيک مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: جهت انجام مطالعه، تعداد ۵۰ کبد آلوده گوسفند که حاوي حداقل يک کيست بارور با پروتواسکولکس هاي زنده بودند، جمع آوري گرديد. زنده بودن پروتواسکولکس ها از طريق حرکت سلول هاي شعله شمعي و تکان هاي محتويات داخلي آنها و در نهايت رنگ آميزي ائوزين تاييد شد و در سه گروه به ترتيب تحت تاثير سالين هيپرتونيک اشباع، نرمال سالين و متيلن بلو به عنوان کنترل هاي مثبت، منفي و تست قرار گرفتند. پروتواسكولكس ها در زمان هاي ۲، ۴، ۸ و ۱۶ دقيقه از نظر زنده بودن در زير ميكروسكوپ نوري بررسي شدند.
يافته ها: متيلن بلو و سالين نرمال در فواصل زماني مذکور هيچ گونه تاثيري بر اسكولكس ها نداشتند و صد در صد پروتواسكولكس ها تا پايان ۱۶ دقيقه زنده بودند، ولي سالين هيپرتونيك اشباع در زمان هاي ۲ و ۴ دقيقه، حدود ۹۵ درصد و ۸ و ۱۶ دقيقه، ۱۰۰ درصد پروتواسكولكس ها را از بين برد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده حاکي از عدم تاثير اين ماده بر روي پروتواسکولکس ها بود و لذا پيشنهاد مي شود مطالعات و تحقيقات بيشتر در زمينه دستيابي به يک ماده اسکولکس کش موثر و بدون عوارض براي انسان ادامه يابد.