مقاله بررسي اثر محيط هاي کشت و هورمون هاي مختلف بر ريزازديادي گياه کروتن (.Codiaeum aucobifolium L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر محيط هاي کشت و هورمون هاي مختلف بر ريزازديادي گياه کروتن (.Codiaeum aucobifolium L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروتن
مقاله اندام زايي
مقاله کال زايي
مقاله ريزازديادي
مقاله هورمون هاي گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزين گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه کروتن اکوبي فوليوم Codiaeum aucobifolium L.)) از تيره فرفيون (Euphorbiaceae) يکي از گياهاني است که توليد آن به روش سنتي قلمه زدن ساقه هاي برگ دار صورت مي پذيرد. متاسفانه اين روش به طور کامل موفقيت آميز نيست و تلفات قلمه ها زياد است، به همين منظور نمونه هاي برگي و ميانگره دار گياه مزبور را روي محيط هاي کشت مختلف (Mitra & chaturvedi, Anderson, Murashige & Skoog) داراي غلظت ثابت هورموني -D 4 ,2(1mg/lit) قرار داده شدند. حجيم ترين و شاداب ترين کال ها در محيط آندرسون بدست آمد. در آزمايش ديگري روند کال زايي جداکشت ها، با استفاده از هورمون BAP در غلظت هاي مختلف (mg/lit 0,0.5,1,2) توام با هر يک از هورمون هاي اکسيني IAA ,2,4-D,NAA در غلظت هاي مختلف در محيط کشت آندرسون بررسي شد. نتايج نشان داد محيط An داراي + IAA (4mg/lit) BAP (1mg/lit)+ NAA (2mg/lit)+2,4-D (1mg/lit) ,BAP (1mg/lit) از نظر کال زايي مناسبتر است. به منظور تشکيل گياهک کامل، کال هاي حاصله به محيط کشت آندرسون داراي هورمون هاي مختلف و يا شير نارگيل (CM)انتقال داده شدند. تنها محيط مناسب براي تشکيل گياهک کامل، محيط CM (20%) + 2, 4-D (1mg/lit) بود. براي ريزازديادي، محيط An داراي غلظت هاي مختلف هورمون هاي اکسين و سيتوکينين مورد استفاده قرار گرفت. بهترين غلظت هورموني براي تکثير شاخه محيط An داراي IAA (0.5mg/lit)+ 2iP (1mg/lit) بود. بهترين غلظت هورموني براي طويل شدن ساقه محيط An دارايIAA (2mg/lit) + BAP (1mg/lit) بود.