مقاله بررسي اثر مصرف خوراکي سولفات روي در درمان عفونت ادراري کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۰۴ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مصرف خوراکي سولفات روي در درمان عفونت ادراري کودکان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله کودکان
مقاله روي
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي چايجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طبايي آرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت ادراري شايع ترين بيماري مجاري ادراري کودکان مي باشد که علایم مشخصي ندارد و بعضي موارد با تظاهرات غير معمول مانند کاهش وزن، نارسايي رشد و بي اشتهايي بروز مي کند. روي باعث افزايش پاسخ ميزبان به بسياري از عفونت ها مي شود و نقش مهمي در هموستاز سيستم ايمني دارد. هدف اين تحقيق، بررسي اثر روي بر درمان مناسب عفونت هاي ادراري کودکان بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، ۲۰۰ بيمار مبتلا به عفونت اداري بستري شده در بيمارستان اميرکبير اراک، به دو گروه مساوي مداخله و شاهد تقسيم شدند. دو گروه از نظر متغيرهاي: سن، جنس، مشخصات آزمايشگاهي ادرار و وضعيت باليني و علايم بيماري (مانند تب، سوزش و تکرر ادرار) مشابه بودند. گروه مورد، علاوه بر درمان عفونت اداري، شربت خوراکي سولفات روي و گروه شاهد فقط درمان عفونت ادراري را دريافت نمودند.
يافته ها: نتاج نشان داد که در گروه مورد سوزش و تکرر ادراري به طور معني داري زودتر بهبود يافت در حالي که درد شکمي به مدت طولاني تر ادامه داشت. تفاوت معني داري در زمان قطع تب، زمان منفي شدن کشت ادراري، ۴۸ ساعت بعد از شروع درمان و ۷ تا ۱۰ روز بعد از اتمام درمان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد براي کاهش سوزش ادراري و تکرر ادراري شديد در طي عفونت ادراري مي توان از داروي روي استفاده نمود. در زمان وجود درد شکم، استفاده از داروي فوق پيشنهاد نمي شود.