مقاله بررسي اثر مقررات افشاي اطلاعات بر کيفيت اطلاعات منتشره شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مقررات افشاي اطلاعات بر کيفيت اطلاعات منتشره شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقررات افشا
مقاله پيش بيني سود
مقاله خطاي پيش بيني سود
مقاله کيفيت اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقررات افشاي فوري اطلاعات در سال ۱۳۸۰ توسط شوراي بورس ابلاغ شد و در سال ۱۳۸۴ نيز قانون بازار اوراق بهادار به تصويب رسيد. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي آثار تصويب مقررات افشا بر روي کيفيت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت مي باشد. بدين منظور تحقيق حاضر به بررسي آثار تصويب مقررات در سه مقطع زماني سال هاي ۱۳۷۸ لغايت ۱۳۸۰ دوره پيش از مقررات بورس و سال هاي ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۴ دوره بعد از تصويب مقررات و پيش از تصويب قانون بازار اوراق بهادار و سال هاي ۱۳۸۵ لغايت ۱۳۸۷ دوره بعد از تصويب قانون بازار اوراق بهادار مي پردازد. کيفيت اطلاعات بر مبناي سرعت ارايه اطلاعات (به موقع بودن) و خطاي پيش بيني (اتکاپذيري) اندازه گيري مي شود. بدين منظور نمونه اي شامل ۱۱۹ شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغيرهاي تحقيق جمع آوري و با استفاده از آزمون كروسكال واليس و تجزيه و تحليل شده است.
نتايج حاکي از آن است که کاهشي در درصد خطاي پيش بيني سود مشاهده نگرديد،که به نظر مي رسد به عدم اطمينان محيط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمي شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است. در نتيجه بعد از تصويب مقررات، کيفيت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است.