مقاله بررسي اثر مهاري ترشحات جوانه گياه Sorghum bicolor (L.) Moench بر روي توليد پيگمان پيوسيانين باكتري Pseudomonas aeruginosa PTCC 1430 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مهاري ترشحات جوانه گياه Sorghum bicolor (L.) Moench بر روي توليد پيگمان پيوسيانين باكتري Pseudomonas aeruginosa PTCC 1430
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حد نصاب احساس
مقاله پيوسيانين
مقاله مقلدين AHL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوريان عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر باکتري هاي گرم منفي، مولکول هاي سيگنالي به نام N-Acyl homoserine lactone توليد مي کنند. اين مولکول ها بر روي بيان بسياري از ﮊن هاي باکتري ها اثر تنظيمي دارند. اين مکانيسم تنظيمي را که وابسته به تراکم سلول است، حد نصاب احساس  (Quorum sensing)مي نامند. باکتري Pseudomonas aeruginosa يک پاتوﮊن فرصت طلب انساني است که از اين سيستم ها براي تنظيم بسياري از اعمال سلولي خود استفاده مي کند از جمله توليد عوامل حدت بيماري زايي. يکي از اين عوامل، پيگمان پيوسيانين مي باشد. نشان داده شده كه اين تركيب در زنش مژك هاي تنفسي ايجاد اختلال كرده و مانع از تكثير لمفوسيت ها مي شود. گونه هاي متعددي از گياهان عالي ترکيباتي ترشح مي کنند که فعاليت تقليد از AHL را دارند. اين ترکيبات قادر به مهار فنوتيپ هاي تحت کنترل سيستم هاي QS هستند. ما در اين تحقيق، اثر مهاري جوانه ۷ روزه گياه  Sorghum bicolor (L.) Moenchبر روي سنتز پيگمان پيوسيانين در باکتريP.aeruginosa PTCC 1430  را بررسي کرديم و پي برديم که ترشحات جوانه اين گياه قادر به مهار سنتز پيوسيانين مي باشند ولي بر روي رشد باکتري اثر مهاري ندارند.