مقاله بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت و محتواي فلاوونوئيدي در گياه باقلا (.Vicia faba L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميدان مغناطيسي ايستا بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت و محتواي فلاوونوئيدي در گياه باقلا (.Vicia faba L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله باقلا
مقاله محتواي فلاوونوئيدي
مقاله ميدان مغناطيسي ايستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواني جوني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمالكي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير، مطالعات زيادي براي ارزيابي تاثيرات زيستي احتمالي ميدان هاي مغناطيسي انجام شده است اما علي رغم اين مطالعات، مکانيسم اين اثرات هنوز ناشناخته مانده است. در تحقيق حاضر تاثيرات اعمال ميدان مغناطيسي ايستا با شدت ۱۵ ميلي تسلا بر روي ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان و محتواي فلاوونوئيدي گياه باقلا (Vicia faba) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج، تغييرات معني داري را در نمونه هايي که تحت تاثير ميدان مغناطيسي ايستا قرار گرفته بودند نسبت به نمونه هاي شاهد نشان داد. اين نتايج مويد آن است که ميدان مغناطيسي ايستا مي تواند در سيستم دفاعي آنتي اکسيدان اختلال ايجاد کند و باعث ايجاد استرس اکسيداتيو در گياه گردد. در گياهان تيمار شده با ميدان مغناطيسي، کاهش محتواي فلاونوييد و کاهش فعاليت آنزيمهاي جاروب کننده گونه هاي فعال اکسيژن و راديکال هاي آزاد سبب تغيير عملکردهاي حياتي سلول مي شود.