مقاله بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي با فركانس هاي فوق العاده پايين بر وضعيت سلامت رواني كاركنان شاغل در نيروگاه گازي شيراز، ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميدان هاي مغناطيسي با فركانس هاي فوق العاده پايين بر وضعيت سلامت رواني كاركنان شاغل در نيروگاه گازي شيراز، ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومي
مقاله GHQ
مقاله عوامل فيزيکي
مقاله برق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصيري فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: قره پور سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با تحولات عظيم صنعتي و دگرگوني هاي تكنولوژي، بشر بيش از پيش در معرض انواع عوامل فيزيكي و شيميايي قرار گرفته است. برخي از اين عوامل چون ميدان الكترومغناطيسي از مولفه هاي ثابت محيط هستند. بنابر بررسيهاي انجام شده در يكي از نيروگاههاي برق شيراز در شرايط فعلي، مشكلات رواني ناشي از كار از مهم ترين مسايل كارگران، مي باشد، اين مطالعه با هدف ارزيابي وجود يا عدم وجود اين مشكلات انجام پذيرفت.
 روش بررسي: اين مطالعه به روش مقطعي- تحليلي روي كاركنان نيروگاه گازي شيراز در تماس با ميدان هاي مغناطيسي و صدا و گروهي ديگر از اين كاركنان كه تنها در معرض صدا بوده اند و گروهي از كاركنان شاغل دربخش اداري كارخانجات مخابرات راه دور شيراز كه سابقه تماس با ميدان هاي مغناطيسي و صدا در محيط كاري را نداشتند صورت پذيرفت.
 يافته ها: نتايج اندازه گيري ميدان مغناطيسي نشان مي دهد محدوهي اين ميدان ۰٫۰۸۷ در تلفنخانه تا ۳۰ ميكرو تسلا در ايستگاه برق مي باشد. نتايج اين تحقيق حاكي از اين است كه تعداد قابل توجهي از كاركنان شاغل در نيروگاه كه در معرض تماس با ميدان مغناطيسي و سرو صدا هستند (۷۸٫۲%) به نوعي مشكوك به اختلال رواني مي باشند.
 نتيجه گيري: شيوع۷۸٫۲ % بدست آمده در اين بررسي نسبت به شيوع موارد مشكوك به اختلال رواني به دست آمده از سوي نور بالا و همكاران در سال ۱۳۷۸ كه توسط پرسشنامه سلامت عمومي صورت پذيرفته (۵۱٫۳%) بالاتر است لذا لازم است براي بررسي ارتباط بين اختلالات رواني مشاهده شده در اين تحقيق و مواجهه با ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي لازم است تحقيقات دقيق تر و بسيار وسيع-تري صورت گيرد.