مقاله بررسي اثر ميزان تعرق و توليد ماده خشك در گونه هاي مرتعي Medicago sativa ،Trifolium repens ، Sanguisorba minor و Trifolium pratens که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ميزان تعرق و توليد ماده خشك در گونه هاي مرتعي Medicago sativa ،Trifolium repens ، Sanguisorba minor و Trifolium pratens
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعرق روزانه
مقاله روش وزني
مقاله Medicago sativa ،Sanguisorba minor،Trifolium pratens ،Trifolium repens

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ازندرياني سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که بخش عمده اي از مراتع کشور در اقليم خشک و نيمه خشک واقع شده اند و با توجه به عامل محدودکننده آب در مراتع ايران، شناسايي گونه هاي مرتعي با بيشترين بازدهي توليد بسيار اهميت دارد. همچنين اجراي برنامه هاي اصلاحي و مديريتي مراتع بر پايه وضعيت گونه هاي شناخته شده از نظر ميزان تعرق در شرايط مختلف اقليمي داراي اهميت زيادي مي باشد. اين پژوهش با هدف اندازه گيري و مقايسه ميزان تعرق در چهار گونه مهم مرتعي Medicago sativa، Trifolium repens، Sanguisorba minor و Trifolium pratens و همچنين ارزيابي كارايي آنان در توليد ماده خشك در شرايط نيمه طبيعي دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس واقع در شهرستان نور طي بهار و تابستان سال ۱۳۸۴ انجام شد. ميزان تعرق روزانه گونه هاي ياد شده در پنج تكرار در گلدان هاي كوچك با اندازه سطح بالايي ۵۰٫۲۷ سانتي مترمربع در طي ۸۵ روز يعني از ۳۰ فروردين تا ۲۲ تير به روش وزني اندازه گيري شد. بررسي نتايج نشان داد که بيشترين و كمترين ميزان تعرق به ازاي توليد هر گرم ماده خشك به ترتيب مربوط به گونه هاي Trifolium pratens و Medicago sativa با ميزان ۴۹۸٫۲۵۳ و ۵۹٫۲۷۴ ميلي ليتر بوده است. بهره گيري از نتايج اين ارزيابي امکان تعيين نياز آبي اکونظام هاي مرتعي تحت عمليات اصلاحي را فراهم آورده و در نتيجه زمينه ساز گزينش روش هاي مناسب اصلاحي و توسعه اي و همچنين گزينش گونه مناسب مرتعي خواهد بود.