مقاله بررسي اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۵۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نابرابري جنسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي بامداد
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صفيار
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله اثر سرمايه انساني بر رشد اقتصادي ايران در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۴۵ را بررسي مي‌ کند. براي اين امر نابرابري جنسيتي را در حوزه اشتغال و آموزش در کشور در نظر گرفته و در پي پاسخ اين سوال بوده که اين نوع نابرابري چه تاثيراتي بر رشد اقتصادي در کشور داشته است؟
نتايج نشان مي ‌دهد آموزش تاثير مثبت و معني دار بر رشد اقتصادي ايران دارد و به هر ميزان نابرابري جنسيتي در بخش ‌هاي آموزش و اشتغال كاهش يابد نرخ رشد اقتصادي افزايش مي‌ يابد. بنابراين با افزايش متوسط سال‌ هاي تحصيل زنان رشد اقتصادي افزايش مي ‌يابد.