مقاله بررسي اثر ناخالصي هاي موجود در گاز ترش استحصالي از فازهاي ۶، ۷ و ۸ مجتمع گازي پارس جنوبي براي تزريق به مخازن نفت منطقه آغاجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ناخالصي هاي موجود در گاز ترش استحصالي از فازهاي ۶، ۷ و ۸ مجتمع گازي پارس جنوبي براي تزريق به مخازن نفت منطقه آغاجاري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز ترش
مقاله ناخالصي
مقاله تزريق گاز
مقاله حداقل فشار امتزاجي
مقاله ازدياد برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي اردبيلي مديل
جناب آقای / سرکار خانم: وطني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ضيابخش گنجي زمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اين که فشار مخازن نفت در اثر توليد کاهش مي يابد، براي حفظ سطح توليد يا ازدياد برداشت از روش هاي مختلفي استفاده مي شود که يکي از آن ها تزريق گاز به مخزن است. از طرفي به دليل کاهش توان توليد نفت، از ميدان نفتي آغاجاري نياز مبرم به تزريق گاز براي ازدياد برداشت مي باشد. اين امکان وجود دارد که بخشي از گاز ميدان مشترک پارس جنوبي را به وسيله خطوط لوله به منطقه نفتي آغاجاري انتقال داد تا به آن مخزن تزريق شود. گازهاي حاصل از فـازهاي ۶، ۷ و ۸ مخزن گازي پارس جنوبي داراي ناخالصي هايي نظيرکربن دي اکسيد (۲ (CO، نيتروژن (۲ (N، هيدروژن سولفيد (H2S) و بخار آب (H2O) مي باشد. در اين پژوهش تاثير تزريق گاز ترش استحصالي از فازهاي ۶، ۷ و ۸ مجتمع گازي پارس جنـوبي با درنظرگرفتن ترکيب گاز ترش و ويژگي هاي سيال مخزن بر کمترين فشار امتزاجي به روش شبيه سازي مدل ترکيبي با استفاده از نرم افزار CMG بررسي شده است. نتيجه هاي به دست آمده نشان مي دهد، در صورتي که هر دو گاز اسيدي H2S و ۲CO از گاز تزريقي به طور کامل تصفيه شوند، حداقل فشار امتزاجي افزايش قابل ملاحظه اي پيدا مي کند.