مقاله بررسي اثر نوع سازگار کننده بر خواص نانوکامپوزيت هاي پايه الاستومر SBR-نانورس اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر نوع سازگار کننده بر خواص نانوکامپوزيت هاي پايه الاستومر SBR-نانورس اصلاح شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستيک استيرن
مقاله بوتادي ان (SBR)
مقاله نانورس اصلاح شده
مقاله سازگار کننده
مقاله نانوکامپوزيت
مقاله خواص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: كتباب علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نازك دست حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوکامپوزيت وولکانيده هاي بر پايه لاستيک-SBR نانورس اصلاح شده در يک سامانه پخت گوگردي معمولي به روش اختلاط مذاب در يک مخلوط کن داخلي تهيه شد. به منظور بررسي اثر سازگارکننده بين سطحي و نوع آن بر خواص نانوکامپوزيت الاستومر SBR و ذرات نانورس، از سه نوع سازگار کننده، کائوچوي طبيعي اپوکسيد شده (ENR50)، اتيلن پروپيلن پيوند شده با مالئيک انيدريد(EPDM-g-MAH)  و لاستيک آکريلونيتريل-بوتادي ان (NBR) استفاده شد. نانوکامپوزيت هاي حاصل از لحاظ مشخصه وولکانش، خواص مکانيکي و ديناميکي ارزيابي شدند. ساختار نانوکامپوزيت و چگونگي پراکنش نانولايه ها و خواص رئولوژيکي با استفاده از طيف سنجي تفرق اشعه (XRD) X، ميکروسکوپ الکترون پويشي (SEM) و طيف سنجي رئومترمکانيکي مذاب (RMS) مطالعه شد. هم چنين، رفتار پخت نانوکامپوزيت هاي تهيه شده با استفاده از يک رئومتر پخت لاستيک بررسي شد. نتايج حاصل نشان مي دهد، دو سازگار کننده ENR50 و EPDM-g-MAH اثر بيشتري در بهبود بر هم کنش بين زمينه الاستومري SBR و نانو ذرات رس نسبت به اثر سازگار کننده NBR دارند. اين نتايج در توافق با تجزيه گرمايي مکانيکي-ديناميکي(DMTA)  و هم چنين خواص مکانيکي در مقياس درشت نمونه هاست.