مقاله بررسي اثر همكن بندي و بازسازي دادها در شبيه سازي توزيع مكاني بارندگي سالانه (مطالعه موردي: جنوب غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر همكن بندي و بازسازي دادها در شبيه سازي توزيع مكاني بارندگي سالانه (مطالعه موردي: جنوب غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بارندگي
مقاله بازسازي
مقاله توزيع مكاني
مقاله همگن بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهمت جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بندرآبادي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارش به عنوان مولفه اصلي ورودي حوزه هاي آبخيز در محاسبات سيلاب، بيلان آبي و منابع آب از اجزا مهم مي باشد. در مدل هاي بارش- رواناب، شبيه سازي واكنش حوزه در برابر يك واقعه بارش نياز دقيق به مقدار بارش در سطح حوزه آبخيز دارد. بنابراين توزيع مكاني بارش از اهميتي ويژه برخوردار است. اندازه گيري بارش به گونه معمول به صورت نقطه اي و محدود به بخش هايي از حوزه آبخيز مي باشد. لذا تعميم داده هاي نقطه اي به سطح به دليل تغييرات مكاني زياد آن، با خطاي زيادي همراه است. اين منبع خطا هم در مدل بارش- رواناب و هم در شبيه سازي فرآيندهاي پيوسته هيدرولوژيكي و بيلان آبي يكي از مهمترين منابع خطا به شمار مي آيد. روش هاي گوناگوني براي درون يابي و برون يابي داده هاي بارش توسعه يافته است كه هر يك داراي محدوديتي بوده و در نتيجه بكارگيري آنها نياز به آزمون و ارزيابي همه روش ها و انتخاب مناسب ترين روش دارد. در اين پژوهش منطقه وسيع جنوب غرب ايران به وسعت ۲۵۸۵۵۲ كيلومتر مربع انتخاب و سپس با تعيين مناطق همگن، امكان بكارگيري روش هاي گوناگون درون يابي و برون يابي در اين مناطق مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه همگن بندي در بهبود روابط تعميم داده هاي نقطه اي به سطح مؤثر است. ضمن اينكه استفاده از داده هاي بازسازي شده كمكي در بهبود نتايج نخواهد داشت. با اين كار مي توان منطقه وسيع را به مناطق كوچك همگن تقسيم و سپس در هر منطقه تعميم داده هاي نقطه اي به سطح را انجام داد.