مقاله بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس (.Eucalyptus globulus Labill) در موش هاي صحرايي نر بالغ سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس (.Eucalyptus globulus Labill) در موش هاي صحرايي نر بالغ سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس
مقاله هيپوگليسميک
مقاله ديابت
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گيويان راد محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اكاليپتوس (Eucalyptus globulus L.) به دليل فعاليت هاي بيولوژيكي مانند آنتي اكسيداني، ضدباكتريايي و ضدويروسي در طب سنتي كاربرد دارد. در اين مطالعه اثر هيپوگليسميك عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس در موش هاي صحرايي نر بالغ سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين بررسي شد.
روش بررسي: در پژوهش تجربي حاضر، به منظور تعيين سطح گلوكز و انسولين سرم، عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس با مقادير ۰٫۰۵، ۰٫۱، ۰٫۲ و ۰٫۴ گرم بركيلوگرم وزن بدن به مدت ۲۱ روز بصورت خوراكي به موش هاي صحرايي نر سالم و ديابتي شده توسط داروي استرپتوزوتوسين تيمار گرديد. مقايسه اي بين اثر عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس و داروي متداول ضدديابتي، گلي بن كلاميد (با دوز ۶۰۰ ميكروگرم بر كيلوگرم وزن بدن) انجام شد.
يافته ها: تيمار خوراكي عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس فقط در موش هاي ديابتي شده باعث كاهش معني داري بر ميزان گلوكز و افزايش انسولين سرم شد و در موش هاي سالم چنين تاثيري نداشت. عصاره همانند داروي گلي بن كلاميد موجب كاهش معني داري بر ميزان گلوكز و افزايش معني داري بر ميزان انسولين سرم شد.
نتيجه گيري: اين گياه با داشتن اثرات هيپوگليسميك و به دليل عوارض جانبي كمتر در مقايسه با داروهاي سنتتيك در درمان ديابت توصيه مي گردد، هر چند مكانيسم عمل آن نامشخص است و احتياج به تحقيقات بيوشيميايي و فارماكولوژيكي بيشتري دارد.