مقاله بررسي اثر ورزش پياده روي برميزان چربي بدن و انسولين سرم دختران چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ورزش پياده روي برميزان چربي بدن و انسولين سرم دختران چاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياده روي
مقاله چاقي
مقاله توده چربي بدن
مقاله انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده سيده نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: چاقي يک معضل در حال شيوع در دهه اخير مي باشد. اين موضوع نگران کننده است، زيرا افزايش چاقي به طور همه جانبه موجب افزايش مرگ و مير مي شود و شواهد وجود خطر بيشتر چاقي را در افراد جوان نسبت به افراد مسن پيش بيني مي کند. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي ورزش پياده روي بر کاهش چاقي در دختران چاق غيرفعال است.
روش پژوهش:۲۰ نفر از دختران غير ورزشکار چاق (BMI>30) 19 تا ۲۵ سال به طور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند و سپس به طور تصادفي و مساوي به دو گروه کنترل و تجربي تقسيم شدند. در ابتدا و بعد از ۲ ماه توده چربي، درصد چربي بدني و توده بدون چربي به روش ايمپدانس بيوالکتريکي (BIA) و انسولين سرم به روش الايزا(ELISA)  اندازه گيري شد. سپس گروه تجربي برنامه پياده روي را که شامل ۳۰ دقيقه پياده روي مداوم با شدت ۵۰تا۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب، ۳ جلسه در هفته و به مدت ۲ ماه بود، انجام دادند. داده ها به وسيله روش آماريT مستقل در سطح P<0.05 تحليل شدند.
يافته ها: اين تحقيق نشان داد که ورزش پياده روي در گروه تجربي به طور موثري توده چربي و درصد چربي بدني را کاهش و توده بدون چربي را افزايش داد (P<0.0001). همچنين انسولين سرم به طور معني داري در گروه تجربي کاهش يافت (P<0.008).
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که يک فعاليت بدني منظم مانند پياده روي مي تواند به طور معني داري موجب کاهش وزن بدن و بهبود انسولين سرم در دختران چاق شود. در نتيجه به نظر مي رسد که اين نوع تمرين مي تواند راهي موثر، ايمن و ارزان در کاهش و پيشگيري از چاقي باشد.