مقاله بررسي اثر و نحوه تيغ زني در زمان هاي مختلف بر ميزان کتيراي گون زرد (Astragalus parrowianus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر و نحوه تيغ زني در زمان هاي مختلف بر ميزان کتيراي گون زرد (Astragalus parrowianus)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گون زرد
مقاله کتيرا
مقاله زمان تيغ زني و نحوه تيغ زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهچي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي منش محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتيرا صمغي است که به صورت طبيعي و يا در اثر شکاف داد ن يقه، ساقه و ريشه گونه هايي از گون بدست مي آيد. کتيرا يکي از مهم ترين محصولات فرعي مراتع کشور محسوب مي شود و مصارف صنعتي و دارويي فراواني دارد. به منظور بررسي اثر دفعات و نحوه تيغ زني در زمان هاي مختلف بر ميزان استحصال کتيرا از يک طرح استريپ اسپليپ پلات در زمان با ۴ تکرار در دو سال و با فاکتورهاي الف: دفعات تيغ زني درد و سطح در کرت اصلي (يک بار، دوبار) ب: زمان تيغ زني در نوارها در ۴ سطح (۱۵ تير، ۳۱ تير.۱۵ مرداد .۳۱مرداد ) و ج: نحوه تيغ زني در کرت هاي فرعي در سه سطح (عمود ي.افقي.مورب) استفاده شد. نتايج تجزيه واريانس سالانه و مرکب نشان دهنده عدم اختلاف معني دار بين يک بار و دوبار تيغ زني بود .بيش ترين ميزان استحصال کتيرا در زمان دوم و با روش تيغ زدن عمودي حاصل شد و کم ترين مقدار در اواخر مرداد و با روش تيغ زدن مورب حاصل شد .شرايط محيطي نيز بر ميزان استحصال تاثير معني دارد اشت و با کاهش رطوبت هوا و خاک و افزايش درجه حرارت محيط استحصال کتيرا کاهش يافت.