مقاله بررسي اثر پارامترهاي موتور القايي خطي در بهينه سازي طراحي موتور بر اساس روش اجزا محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پارامترهاي موتور القايي خطي در بهينه سازي طراحي موتور بر اساس روش اجزا محدود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور القايي خطي
مقاله اجزاي محدود
مقاله ضخامت ثانويه
مقاله فاصله هوايي
مقاله طراحي بهينه
مقاله تعداد قطب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربلند مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نكوبين عبدالامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي تاثيرگذار در عملکرد موتور القايي خطي از جمله فاصله هوايي، ضخامت ثانويه و تعداد قطب ها بايد به گونه اي انتخاب و بهينه سازي شود تا ضريب توان و عملکرد موتور به طور قابل توجهي افزايش يابد، در اين مقاله يک موتور القايي خطي در شرايط مختلف طراحي و سپس به روش اجزاي محدود و با استفاده از نرم افزار Maxwell مورد تحليل الکترومغناطيسي قرار گرفته است و براي مقايسه روش عددي و روش تحليلي در شبيه سازي موتور، يک موتور القايي خطي با استفاده از نرم افزار Matlab در شرايط متفاوت شبيه سازي شده است. از نتايج حاصل مشخص است باتعيين مقدار بهينه پارامترهاي تاثير گذار در عملکرد موتور القايي خطي، موتور در مدت زمان کوتاهتري به حالت ثابت رسيده است و تلفات انرژي در موتور کاهش يافته و راندمان موتور افزايش يافته است.