مقاله بررسي اثر پارامترهاي نخ و پارچه بر خواص مکانيکي پارچه هاي حلقوي پودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پارامترهاي نخ و پارچه بر خواص مکانيکي پارچه هاي حلقوي پودي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارچه هاي حلقوي پودي
مقاله خواص مکانيکي پارچه ها
مقاله سيستم ارزيابي کاواباتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتي نژاد علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير پارامترهاي نخ و پارچه نظير تاب نخ، ساختار پارچه و تراکم حلقه بر خواص مکانيکي پارچه هاي حلقوي يکروسيلندر بررسي شده است. از سيستم کاواباتا براي اندازه گيري خواص مکانيکي پارچه هاي حلقوي پودي يکرو سيلندر نظير خواص خمشي، برشي، خواص کششي و فشاري استفاده گرديد. نتايج نشان دهنده تاثير معني دار پارامترهاي مذکور بر خواص مکانيکي پارچه ها است.