مقاله بررسي اثر پالايش بر ويژگي هاي مکانيکي و نوري کاغذ حاصل از بازيافت کاغذهاي روزنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پالايش بر ويژگي هاي مکانيکي و نوري کاغذ حاصل از بازيافت کاغذهاي روزنامه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزنامه باطله
مقاله کاغذ بازيافتي
مقاله پالايش
مقاله پالايش گر PFI
مقاله ويژگي هاي مکانيکي
مقاله ويژگي هاي نوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مظهري سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان علي
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي اثر پالايش بر ويژگي هاي مکانيکي و نوري کاغذ حاصل از بازيافت کاغذهاي روزنامه انجام پذيرفت. کاغذهاي روزنامه باطله از نمايندگي پخش روزنامه اطلاعات گرگان تهيه و بعد از تبديل به تکه هاي حدود ۵ سانتي متري در محفظه اي با مقدار مناسب آب مقطر مخلوط گرديد. بعد از مدت ۵ روز الياف از يکديگر جدا شده (نمونه شاهد) و درجه رواني آن اندازه گيري شد. خمير کاغذ حاصل توسط پالايش گر  PFIو در دورهاي ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۶۰۰۰ و ۹۰۰۰ پالايش شد و بعد از اندازه گيري درجه رواني هر کدام از خميرها، از آنها به صورت جداگانه کاغذهاي دست ساز تهيه و ويژگي هاي آنها تعيين گرديد. به منظور مقايسه ويژگي هاي نمونه شاهد با کاغذهاي حاصل از خميرهاي پالايش شده از آزمون تجزيه واريانس استفاده شد. گروه بندي ميانگين ها با کمک آزمون دانکن صورت پذيرفت و در نهايت براي تعيين بهترين تيمار از معادلات نرمال سازي استفاده شد. نتايج نشان داد که افزايش ميزان پالايش، سبب افزايش مقاومت به ترکيدگي، مقاومت به کشش، مقاومت به تا شدن و درجه روشني کاغذهاي بازيافتي روزنامه باطله شد ولي ضخامت، مقاومت به پارگي و ماتي کاهش يافتند. با استفاده از معادلات نرمال سازي مشخص شد که کاغذ حاصل از تيمار با پالايش ۹۰۰۰ دور به لحاظ مجموع صفات، از مطلوبيت بيشتري برخوردار است.