مقاله بررسي اثر پيشرفت تکنولوژي بر صرفه جويي مصرف انرژي در بخش صنعت و کشاورزي با استفاده از تابع کاب داگلاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر پيشرفت تکنولوژي بر صرفه جويي مصرف انرژي در بخش صنعت و کشاورزي با استفاده از تابع کاب داگلاس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت مصرف انرژي
مقاله تکنولوژي
مقاله تابع توليد کاب داگلاس
مقاله بخش صنعت
مقاله بخش کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي قهرمان
جناب آقای / سرکار خانم: ورهرامي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران استفاده از انرژي در بخش هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت بسيار چشم گير است، لذااستفاده از تکنولوژي هايي كه شدت مصرف انرژي را كاهش داده و منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي مي شوند حايز اهميت است.
به منظور بررسي ارتباط بين مصرف انرژي و بهبود تکنولوژي، تابع توليد کاب داگلاس که در آن انرژي، نيروي کار و سرمايه متغير مستقل هستند، را در نظر مي گيريم. مي توان نشان داد چون لازمه توليد بيش تر مصرف انرژي بيش تر است، رشد توليد سرانه سرمايه و رشد توليد سرانه نيروي کار شدت مصرف انرژي را افزايش خواهد داد. اما از سوي ديگر پيشرفت تکنولوژي شدت مصرف انرژي جهت توليد را کاهش مي دهد. بررسي هاي تجربي در اين مقاله نشان مي دهد که بهبود تکنولوژي نرخ رشد شدت مصرف انرژي را در صنعت به طور متوسط ۵۳/۱ و نرخ رشد شدت مصرف انرژي در بخش کشاورزي را به طور متوسط ۱٫۳۲ کاهش خواهد داد.