مقاله بررسي اثر چاقي و افزايش وزن بر نتايج بارداري و زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر چاقي و افزايش وزن بر نتايج بارداري و زايمان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله افزايش وزن
مقاله شاخص توده بدني
مقاله نتايج بارداري
مقاله نتايج زايماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنابي انسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي يک مشکل بهداشتي گسترده در سراسر جهان مي باشد. چاقي و افزايش وزن در دوران بارداري با افزايش خطر پره اکلامپسي، افزايش سن حاملگي و زايمان سزارين همراه بوده اند. هدف از اين مطالعه بررسي چاقي و افزايش وزن بر نتايج بارداري و زايمان مي باشد.
روش كار: تمامي زناني که در فاصله ارديبهشت تا اسفند سال ۱۳۸۶ جهت زايمان به واحد زايشگاه بيمارستان بيمارستان تامين اجتماعي همدان مراجعه کرده بودند، در اين مطالعه وارد شدند. تعداد افراد مورد بررسي، ۱۲۷۲ نفر بود. پس از تکميل پرسشنامه (حاوي سوالاتي در زمينه مشخصات فردي اشخاص مورد مطالعه، طول مرحله اول و دوم زايمان و وزن نوزاد)، شاخص توده بدني آنان بر اساس تقسيم وزن بر حسب کيلوگرم (وزن ابتداي دوران بارداري و قبل از ۱۲ هفتگي) بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون مجذورکاي و آزمون ويلکاکسون مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: چاقي و افزايش وزن دوران بارداري به طور معني داري با پاريتي قبلي مادر، افزايش وزن نوزاد، سن بارداري، افزايش فاز فعال مرحله اول و کل مرحله دوم زايمان ارتباط داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: با پيشگيري از افزايش وزن و چاقي دوران بارداري، مي توان از نتايج زيان بار مادري و نوزادي جلوگيري نمود.