مقاله بررسي اثر کسري بودجه دولت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات و ساختمان در اقتصاد ايران با استفاده از سيستم معادلات همزمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کسري بودجه دولت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات و ساختمان در اقتصاد ايران با استفاده از سيستم معادلات همزمان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كسري بودجه دولت
مقاله عدم تعادل مالي
مقاله سرمايه گذاري
مقاله ماشين آلات
مقاله ساختمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامتي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صامتي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني فخر زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير عدم تعادل مالي دولت برروي سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات و ساختمان طي دوره ۸۰-۱۳۳۸ بررسي شده است. دراين راستا كسري بودجه دولت ناشي از عدم هماهنگي بين دريافتي ها و پرداختي هاي دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در اين تحقيق سيستم معادلات همزمان است. اين مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله اي تخمين زده شده است. در مجموع بر اساس نتايج به دست آمده، با افزايش كسري بودجه دولت، ضمن کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ماشين آلات، سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان افزايش داشته است.