مقاله بررسي اثر کيسه خلاء تنها و سامانه پخت اتوکلاو بر خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزيت هاي فنولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۵۰۹ تا ۵۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر کيسه خلاء تنها و سامانه پخت اتوکلاو بر خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزيت هاي فنولي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيسه خلاء
مقاله اتوکلاو
مقاله کامپوزيت فنولي -پنبه نسوز
مقاله مقدار حباب
مقاله فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاپور ميراسد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حقيقت حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيريان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در صنعت فرايندهاي كيسه خلاء و اتوكلاو براي ساخت كامپوزيت هاي گرماسخت رايج هستند به طوري كه با اعمال فشار ميزان حباب معمولا به کمتر از ۵% مي رسد. واکنش پخت رزين فنولي تراکمي است و محصولات جانبي واکنش به شکل گاز آزاد مي شوند. در کار حاضر براي ساخت کامپوزيت هاي فنولي – آزبست از روش فرايندي کيسه خلاء تنها و اتوکلاو ساده ساخته شده در اين پژوهش، استفاده شد و اثر شرايط فرايندي روي کامپوزيت هاي ساخته شده بررسي شد. فرايند کيسه خلاء تنها، به تنهايي قادر به کنترل موثر بخارها را ندارد و حباب زيادي در کامپوزيت ها بوجود مي آيد. براي سامانه کامپوزيت مورد نظر، چرخه پخت فرايند اتوکلاو (نمودارهاي دما- فشار)، طوري طراحي شد تا بخار آب ايجاد شده در واکنش پخت رزين فنولي به طور موثر کنترل شده و کامپوزيتي با حباب کم و خواص مکانيکي بالا توليد شود. کيفيت کامپوزيت ها به کمک ميکروسکوپ نوري، اندازه گيري مقدار حباب و خواص مکانيکي بررسي شد. مقدار حباب کامپوزيت هاي فنولي برخلاف کامپوزيت هاي معمولي، با افزايش فشار تا ۳bar کاهش يافته، ولي بعد از آن افزايش مي يابد. مقدار حباب کامپوزيت هاي ساخته شده با اتوکلاو تا ۱۲۴% کمتر، چگالي، استحکام و مدول خمشي آنها به ترتيب۱۳ %، ۲۴% و ۲۷% بيشتر است.