مقاله بررسي اثر گاز ازن در رفع آلودگي از آب آلوده به عوامل شيميايي خردل گوگردي و VX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر گاز ازن در رفع آلودگي از آب آلوده به عوامل شيميايي خردل گوگردي و VX
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازن
مقاله عوامل شيميايي
مقاله خردل گوگردي
مقاله VX
مقاله آلودگي آب
مقاله رفع آلودگي
مقاله سينتيک و سرعت تخريب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرآباداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ببري مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه گاز ازن ماده اكسيدكننده قوي و در عين حال، عنصر ناپايداري است كه پس از مدتي باقيمانده آن در آب حذف شده و تاثير منفي بر انسان و محيط زيست ندارد، اين تركيب جهت رفع آلودگي آب آلوده به عوامل شيميايي مورد توجه قرار گرفت. در اين تحقيق تاثير ماده ازن بر رفع آلودگي آب آلوده به عوامل شيميايي مهم و شاخص مانند خردل گوگردي و VX بررسي شد. عمليات رفع آلودگي در غلظت هاي مختلف از آب آلوده به عوامل، انجام و سينتيك واكنش هاي رفع آلودگي تعيين گرديد و مشخص شد كه هوادهي آب آلوده، با هواي حاوي گاز ازن تاثير مثبتي بر رفع آلودگي دارد. با شناسايي مواد حاصل از فرايند آبكافت، هوادهي و ازن زني با به كارگيري سامانه گاز كروماتوگراف مجهز به طيف سنج جرمي مشخص شد كه ازن زني به صورت برگشت ناپذيري عوامل را به تركيبات ديگر تبديل مي كند.