مقاله بررسي اثر گسترش بازارهاي بورس منطقه اي بر رشد و توسعه مناطق (مورد مطالعه: بورس استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر گسترش بازارهاي بورس منطقه اي بر رشد و توسعه مناطق (مورد مطالعه: بورس استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس
مقاله بازار بورس
مقاله رشد اقتصادي
مقاله اقتصاد منطقه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هراتمه مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود بورس يکي از علايم اقتصادي است و فعال بودن آن موجب سهولت تامين مالي شرکت ها و سرمايه هاي کوچک سرمايه داران در مسير توليد و جلوگيري از راکد ماندن احتمالي سرمايه هاي کوچک و کسب درآمد براي عموم و ساير مزاياي مربوط به بازار بورس خواهد بود.
از آنجا که مناطق مختلف به لحاظ برخورداري از قابليت ها و توانمندي هاي متفاوت به يک ميزان توسعه نيافته اند، اين امکان وجود دارد که فعاليت بورس موجب گشايش قابل توجهي در سرمايه گذاري منطقه اي شود و فرصت هاي جديد در اقتصاد کشور ايجاد کند. اين فرصت ها مي تواند با ايجاد و گسترش بورس هاي منطقه اي از حالت بالقوه به فعل تبديل گشته و باعث رشد اقتصادي منطقه گردند. لذا هدف اين تحقيق بررسي اثر گسترش بورس بر توسعه استان اصفهان در نظر گرفته شد که با مطالعه ميداني و آزمون هاي مورد نظر نشان داده شد که علي رغم محدوديت هاي موجود در گسترش بورس هاي منطقه اي، با توجه به اين که بنگاه هاي مستقر در منطقه را تامين مالي مي نمايند، بر رشد و توسعه منطقه اي موثر خواهند بود.