مقاله بررسي اثر D-4،۲، ساكارز و كلريد كلسيم بر برخي صفات كمي و كيفي در گل بريده مريم رقم پيئرل (Polianthes tuberose cv. Pearl) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر D-4،۲، ساكارز و كلريد كلسيم بر برخي صفات كمي و كيفي در گل بريده مريم رقم پيئرل (Polianthes tuberose cv. Pearl)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل بريده مريم
مقاله درصد باز شدن گل ها ريزش غنچه ها
مقاله D-4،۲
مقاله ساكارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزقاسمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدنجم الدين
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل مريم يكي از گل هاي شاخه بريده مهم از نظرتوليد و صادرات است. اين گل پس از برداشت با مشكلات مهمي از جمله ناتواني غنچه هاي گل براي توسعه، باز شدن و ريزش غنچه ها مواجه است كه موجب كاهش كيفيت و عمر انباري در گل شاخه بريده مريم مي شود. براي حل اين مشكل، تحقيقي در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر با هدف بررسي اثر D-4،۲، ساكارز و كلريد كلسيم بر درصد باز شدن گل ها و ريزش غنچه ها در گل بريده مريم رقم پيئرل اجرا شد. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار انجام گرفت. گل هاي بريده مريم در معرض تيمار با فاكتورهاي آزمايشي شامل D-4،۲ در سطوح ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ پي پي ام، ساكارز در سطوح ۰، ۱٫۵، ۳٫۵ و ۵٫۵ درصد و كلريد كلسيم در سطوح ۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ پي پي ام قرار گرفتند. به تمامي واحدهاي آزمايشي حدود ۱۰۰ پي پي ام سولفات آلومينيوم براي جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم ها افزوده شد. در طول اجراي پژوهش صفات متعددي از جمله درصد باز شدن گل ها،درصد ريزش غنچه ها، درصد محتواي نسبي آب، ميزان كلسيم موجود در دمگل غنچه ها و درصد ماندگاري اندازه‏گيري گرديد. نتايج نشان داد كه D-4،۲ در تمامي سطوح موجب افزايش معني داري در ميزان كلسيم دمگل غنچه ها شده ولي درصد باز شدن گل ها را كاهش داد. تيمارهاي ساكارز و كلريد كلسيم هر كدام به تنهايي اثر معني داري در افزايش باز شدن گل ها داشتند ولي بيشترين درصد باز شدن گل ها، محتواي نسبي آب و ماندگاري در تيمار ۵/۳ درصد ساكارز به همراه ۲۰۰ پي پي ام كلريد كلسيم مشاهده شد كه اين تيمار درصد باز شدن گل ها را نسبت به شاهد ۹۲ درصد افزايش داد و درصد ريزش غنچه ها را كاهش داده و به ۵٫۳۳ درصد رساند. لذا مي توان تيمار مذكور را به عنوان محلول محافظ گل شاخه بريده مريم رقم پيئرل پس از برداشت توصيه نمود.