مقاله بررسي اجتماعات گياهي حوزه آبخيز رودخانه شور سيرجان، كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اجتماعات گياهي حوزه آبخيز رودخانه شور سيرجان، كرمان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوامع گياهي
مقاله سيرجان
مقاله توپوگرافي
مقاله بارندگي
مقاله واحد اراضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نعيم پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اكوسيتم هاي خشك و نيمه خشك ايران به خاطر فعاليت  هاي تخريبي انسان و دام در معرض تخريب قرار گرفته اند و پروژه هاي حفاظت و نگهداري و استقرار مجدد اين اكوسيستم ها بدون بررسي جوامع گياهي و عوامل محيطي امكان پذير نخواهد بود. منطقه مورد مطالعه با وسعتي بالغ بر ۳/۲۹۲۹۱ هکتار در قسمت شمالي استان كرمان واقع گرديده است. تفکيک جوامع گياهي با روش فيزيونوميک، فلوريستيک، اکولوژيک انجام شد و نمونه برداري جوامع گياهي با روش نمونه برداري تصادفي طبقه بندي شده اجرا گرديد. با کوادراتهاي ۱۰×۱۰ متر (۱۰۰ متر مربع) پوشش تاجي گياهان، پوشش لاش و لاش برگ، سنگ و سنگريزه و خاک لخت در آنها تخمين زده شد. نقشه هاي اقليم و فيزيوگرافي و همچنين مطالعات خاك در حوزه تهيه گرديد و در نهايت رويشگاه هاي هر گونه تهين شدند.
رويشگاه هايي در منطقه به صورت موزاييک وجود دارد كه باعث تشكيل اكوتون و افزايش تنوع تركيب گياهي شده است. در منطقه مورد مطاله ۱۲ جامعه گياهي قابل تفکيک است. اجتماعات گياهي منطقه شامل گونه هاي زير است.