مقاله بررسي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۷۹ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل دوم متمم قانون اساسي
مقاله علماي طراز
مقاله علماي ناظر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كيا محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از پيروزي انقلاب مشروطه يکي از دغدغه هاي روحانيت و مردم، اداره کشور بر اساس قوانين و مقررات اسلامي بود. از اين رو، با توجه به اوضاع و احوال آن روز، تنها راهکار آن را تامين اين هدف در متمم قانون اساسي ديدند که اين مهم نيز با مجاهدت شيخ فضل اله نوري تحقق يافت و اصلي موسوم به اصل دوم متمم قانون اساسي به تصويب رسيد. آنچه پس از تصويب اين اصل مهم به نظر مي رسيد، اجراي آن بود.
اين نوشتار ضمن تحقيق درباره شرايط و اوضاعي که سبب شد اين اصل به تصويب رسيد، به بررسي شيوه اجراي آن در سه دوره نمايندگي مجلس با توجه به شواهد تاريخي مي پردازد و سپس به اين نتيجه مي رسد که اين اصل دست کم يک بار، آن هم در دوره دوم مجلس به صورت کامل به اجرا در آمده است.