مقاله بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس فراسيون آساي سياه (Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis) رويش يافته در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس فراسيون آساي سياه (Ballota nigra L. ssp. anatolica P. H. Davis) رويش يافته در استان مازندران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراسيون آساي سياه
مقاله اسانس
مقاله GC/MS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني اشكوري طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنس فراسيون آسا شامل حدود ۹۰ گونه در سراسر جهان مي باشد. در کشور ايران تنها ۳ گونه از اين جنس رويش دارد که داراي خواص دارويي بوده و در طب سنتي مورد استفاده قرار مي گيرند.
هدف: بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس سرشاخه هاي گل دار گونه فراسيون آساي سياه مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق گونه B. nigra ssp. anatolica از محل رويش خود در روستاي شاه ناجر، کجور، استان مازندران، جمع آوري شد. اسانس گيري به روش تقطير با آب انجام شد و اجزاي روغن فرار با استفاده از دستگاه هاي GC و GC/MS آناليز و شناسايي شدند. شناسايي ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس، به کمک طيف جرمي، شاخص بازداري آنها و مقايسه با شاخص هاي بازداري گزارش شده در منابع صورت گرفت.
نتايج: بازدهي وزني – وزني اسانس براي B. nigra ssp. anatolica، ۰٫۷ درصد وزني – وزني به دست آمد. تعداد ۱۲ ترکيب (۹۱٫۸ درصد) اسانس شناسايي شد.
نتيجه گيري:Germacrene D.  (18.1 درصد) و Nerolidol epoxyacetate (15.4 درصد)،Sclareoloxide  (12.1 درصد)، Linalyl acetate  (11.5 درصد) و bCaryophyllen (10.5 درصد) ترکيب هاي عمده بودند. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که مونوترپن ها (۱۸٫۱ درصد) و سزکويي ترپن ها (۷۳٫۷ درصد) اسانس اين گياه را تشکيل مي دهند.