مقاله بررسي اجمالي خصوصي سازي در چند كشور منتخب با اشاره اي بر سياست هاي كلي اصل ۴۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اجمالي خصوصي سازي در چند كشور منتخب با اشاره اي بر سياست هاي كلي اصل ۴۴
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله ايران
مقاله اصل ۴۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير،حرکتي که جان تازه اي به بازارهاي مالي و صحنه اقتصاد کشور بخشيده است اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي باشد. همگان بر لزوم اجراي اين سياست ها که فرايند خصوصي سازي شرکت هاي دولتي را تضمين نموده است و بستر قانوني اين حرکت را فراهم مي آورد، اجماع نظر دارند. هدف اصلي از ابلاغ اين سياست ها تبديل اقتصاد فعلي كشور به يك اقتصاد پويا، توسعه اي و رقابتي است كه با كاهش تصدي گري دولت و توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي يا به عبارت ديگر خصوصي سازي امكانپذير خواهد بود. در اين ميان ارايه راهبردهاي اجرايي كه منجر به نائل شدن به اهداف اين سياستها مي شود از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از يک ديد توسعه اي و استفاده از تجربيات کشورهاي مختلف برخي راهکارها و چالشهاي مربوط به اين زمينه بيان گردد.