مقاله بررسي اجمالي ربا از ديدگاه قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اجمالي ربا از ديدگاه قرآن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ربا در قرآن
مقاله سنت
مقاله رباي قرضي
مقاله رباي معاملي
مقاله رباي جاهلي
مقاله قرض مصرفي
مقاله قرض توليدي
مقاله زيادي حقيقي
مقاله زيادي حكمي
مقاله مكيل يا موزون
مقاله عرف عام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمنش صادق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي در اين مقاله بررسي ربا از ديدگاه قرآن است. در ابتدا تعريفي از ربا به صورت لغوي و اصطلاحي ارايه مي دهيم. آنگاه آيات ربا در قرآن را بر حسب نزول آنها مطرح خواهيم كرد و به نكات تفسيري آنها مي پردازيم. در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري موضوع مورد بحث ارايه مي شود.
به نظر مي رسد كنكاش موضوع از نظر قرآن و سنت در كنار هم ضروري است. زيرا سنت مفسر و تبيين كننده آيات است. بنابراين، در تفسير و تبيين بعضي از آيات از بحثهاي روايتي نيز استفاده مي كنيم. با توجه به اهميت موضوع در مقاله ديگري به بررسي ربا از ديدگاه سنت خواهيم پرداخت.