مقاله بررسي اجمالي موانع رشد تجارت و شيوه هاي معامله در دوره قاجاريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۶ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اجمالي موانع رشد تجارت و شيوه هاي معامله در دوره قاجاريه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره قاجاريه
مقاله تجارت
مقاله فقدان امنيت در تجارت
مقاله نقش حکومت در تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهواري ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکل اساسي تجارت در ايران در دوره قاجاريه، امنيت تجار خارجي و فقدان امنيت تجار و تجارت داخلي بوده است. نفوذ سياسي روزافزون غربي ها در ايران سبب شده بود تا تجار غربي و فعاليت هاي اقتصادي آنان زير چتر حمايت حکومت قرار گرفته، از امنيت برخوردار باشند. اين امنيت از زمان شکست ايران در جنگ دوم ايران و روسيه و انعقاد معاهده ترکمن چاي در سال ۱۲۴۳ ق/۱۸۲۸ م برقرار شد. برطبق يکي از بندهاي تجاري آن معاهده، دولت ايران متعهد شده بود که از کالا و امتعه تجار روسي که وارد ايران يا از کشور خارج مي شد، صرفا ۵% عوارض دريافت نمايد. علت گنجاندن اين بند ازطرف روس ها اين بود که اخذ عوارض و حقوق حق العبور از ناحيه حکومت ايران، وضع مشوش و درهمي داشت. روس ها که از اين وضع آگاه بودند با وضع عوارض ۵% براي يک بار تکليف تجار خود را روشن ساختند. اين بند بعدها براي خارجيان ديگر که در ايران دادوستد تجاري داشتند الگو شد.
انگليسي ها در سال ۱۲۷۵ ش/۱۸۴۱ م و خارجيان ديگر نيز به تدريج در نيمه دوم قرن نوزدهم، توانستند همان امتياز را براي اتباع خود به دست آورند و بازرگانان ايراني با موانع و مشکلات عديده اي که کار تجارت را دشوار و جان فرسا مي کرد، باقي ماندند.