مقاله بررسي احکام زندان متخلفان امور عمومي در قرآن و حديث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي احکام زندان متخلفان امور عمومي در قرآن و حديث
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حبس (زندان)
مقاله متخلفين اداري
مقاله مفسدين اجتماعي
مقاله احکام زندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: زرگوش نسب عبدالجبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شارع مقدس براي تهذيب نفوس و مصونيت از انحراف برنامه هاي متنوع و متکثر ارايه کرده است. يکي از اين برنامه ها تعيين مجازات – حد و تعزير – براي متخلفين امور عمومي است. اين مقاله ضمن ارايه گزارش جامعي از قرآن کريم و روايات فريقين – شيعه و اهل سنت – درباره حبس واليان و استانداران، پزشکاني که با عنوان جعلي به طبابت مي پردازند، رابطه بازان، خاينين به بيت المال عمومي، کلاهبرداران، قوادان و … به بررسي همه جانبه و مقايسه رويات مزبور درباره کم و کيف مجازات حبس پرداخته و ديدگاه علما و انديشمندان شيعي و سني را با يکديگر مورد سنجش قرار داده و در نهايت با ارايه شواهد و قراين قرآني و روايي و فقهي نظريه قابل قبول را به رشته تحرير در آورده است.