مقاله بررسي احکام فقهي و حقوقي ارتداد با تاکيد بر نظر امام خميني (ره) (عنوان عربي: دراسة من أحکام الارتداد الفقهية و الحقوقية مؤکّدة علي رأي الامام الخميني(ره)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي احکام فقهي و حقوقي ارتداد با تاکيد بر نظر امام خميني (ره) (عنوان عربي: دراسة من أحکام الارتداد الفقهية و الحقوقية مؤکّدة علي رأي الامام الخميني(ره))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احکام ارتداد
مقاله امام خميني
مقاله احکام فقهي
مقاله مقتضيات زمان و مکان
مقاله آزادي عقيده (كليدواژه عربي: الامام الخميني
مقاله الأحکام الفقهية
مقاله مقتضيات الزمان و المکان
مقاله حرية الاعتقاد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسفهبدي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
موضوع ارتداد ازپيشينه کهني در ملل و نحل مختلف برخوردار است به طوري که مجازات مرتد يکي از مسایل مشترک همه اديان مي باشد. درفقه و حقوق اسلام نيز ارتداد و احکام آن در زمينه هاي ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و… بخش مهمي از متون فقهي را به خود اختصاص داده و افزون برآن در زمان کنوني نظريات حقوق بشري نيز اين موضوع را به چالش کشيده اند. اهميت اين پژوهش در واکاوي نظر و سيره امام خميني (ره) به عنوان فقيه شيعي- که حاکميت را نيز دردست داشته و در اين برهه از تاريخ بر فقه حکومتي تاکيد و در عين حال رعايت حقوق بشر را نيز لازم مي دانست- درمورد ارتداد و فلسفه حکم و اجراي آن در زمان کنوني است. دستاورد پژوهش اين است که گرچه نظر امام خميني در احکام فقهي ارتداد مطابق نظر مشهور فقهاي شيعه است لکن ازجهت مصداق مرتد و اجراي حکم ارتداد، نظر و سيره متفاوت داشت. حصول به اين نتيجه مستلزم واکاوي مفهوم و مصداق ارتداد و مرتد در فقه و نظريات امام خميني است.