مقاله بررسي اختلالات بلند مدت قطع عضو و ميزان رضايت جانبازان با قطع عضو بالاي زانوي يک طرفه از پروتز کنونيشان در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اختلالات بلند مدت قطع عضو و ميزان رضايت جانبازان با قطع عضو بالاي زانوي يک طرفه از پروتز کنونيشان در استان گيلان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع عضو
مقاله دردهاي مزمن
مقاله حس خيالي
مقاله رضايت از پروتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علامي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در‌پي از دست ‌دادن اندام، ارايه برنامه‌ هاي توانبخشي، پروتز، وسايل کمکي و آموزش براي بازگرداندن عملکرد به فرد دچار قطع‌ عضو بسيار حايز اهميت است. دردهاي مزمن و هميشگي ناشي از قطع‌ عضو مي ‌تواند سبب محدوديت ‌هاي روحي و جسمي فرد شود. با وجود ميزان شيوع بالاي دردهاي مختلف در افرادي با قطع عضو، اطلاعات جامعي از ميزان شيوع آنها در دست نيست. شيوع بالاي درد ممتد در افرادي با قطع‌ عضو نياز به برنامه ‌هاي توانبخشي و درماني براي بهبود درد دارد.
هدف: بررسي اختلالات بلند مدت قطع‌ عضو و ميزان رضايت جانبازان با قطع‌ عضو بالاي ‌زانوي يک ‌طرفه از پروتز کنونيشان در استان گيلان.
مواد و روش ‌ها: اين مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي بوده و بر روي ۳۸ نفر از جانبازان با قطع يک ‌طرفه اندام ‌تحتاني از بالاي ‌زانو استان گيلان دعوت ‌شده به اردوي تفريحي – درماني انجام ‌گرفت. روش جمع ‌آوري داده ‌ها با استفاده از نسخه فارسي پرسشنامه Prosthesis Evaluation Questionnaire بوده که روايي و پايايي آن در زبان انگليسي مورد تاييد است. همچنين ميزان رضايت از پروتز فعلي افراد با گزينه‌ هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم سنجيده‌ شد.
يافته‌ ها: %۷۸٫۹۵ افراد از حس خيالي، %۶۰٫۵۳ از درد خيالي، %۴۴٫۷۴ درد در اندام باقيمانده، %۷۶٫۳۲ درد در اندام مقابل و %۶۰٫۵۳ کمردرد داشتند. %۱۵٫۳۸ از افراد از سوکت پروتز خود رضايت خيلي زياد داشتند.
نتيجه ‌گيري: طبق مطالعه حاضر بيشترين شيوع درد در قطع اندام ‌تحتاني به ترتيب مربوط به حس خيالي، درد در اندام سمت مقابل، درد اندام خيالي و کمردرد، و درد اندام باقيمانده مي‌ شود. در اين مطالعه بيش از نيمي از افراد از پروتز خود رضايت متوسط به بالا را گزارش ‌کردند.