مقاله بررسي ادراک مادران ايراني از ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند مربوط به دلبستگي ايمن و ناايمن در کودکان: يک مطالعه فرهنگي درباره دلبستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ادراک مادران ايراني از ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند مربوط به دلبستگي ايمن و ناايمن در کودکان: يک مطالعه فرهنگي درباره دلبستگي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله دلبستگي
مقاله ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدموسوي پريساسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير مطالعات گسترده اي در زمينه تفاوت هاي فرهنگي در خصوص پديده دلبستگي در حال انجام است، هدف اين پژوهش بررسي ادراک مادران ايراني از ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند فرزندان شان، در کودکي و بزرگسالي آن ها، به عنوان يکي از مولفه هاي مربوط به دلبستگي بود. اين مطالعه تکرار مطالعه روثبام و همکارانش (۲۰۰۷) و تلاش براي مقايسه نتايج ايراني با نتايج مربوط به فرهنگ ژاپني و آمريکايي مي باشد.
اين پژوهش از نوع مطالعات کيفي بوده است. ۳۰ مادر ايراني، که کودکان آن ها بين ۳ تا ۵ سال داشته و در شهر تهران به مهدکودک مي رفتند در اين پژوهش شرکت نمودند. از مادران طي يک مصاحبه نيمه ساختاريافته درباره ويژگي هايي که دوست دارنديا دوست ندارند و نمي خواهند فرزندشان در کودکي و بزرگسالي آن ها را دارا باشند، سوالاتي پرسيده شد. نتايج با روش کيفي تحليل شد و نشان داد که خلق مثبت و شيطنت در کودکي، و رفتارهاي خوشايند اجتماعي، پيشرفت تحصيلي و استقلال در بزرگسالي بيشترين ويژگي هاي خوشايند موردنظر بودند. عدم سازگاري، بدخلقي و انزوا در کودکي و پرخاشگري، بدخلقي و رفتار نامطلوب اجتماعي در بزرگسالي بيشترين رفتارهاي ناخوشايند مورد توجه بودند. نتايج اين مطالعه با نتايج پژوهش روثبام و همکارانش (۲۰۰۷) نيز مقايسه شده، و شباهت ها و تفاوت هاي فرهنگي در اين زمينه را آشکار نمود. ايمان، حيا و صبوري به عنوان ويژگي هاي خوشايند، و ناتواني در بيان خواسته ها، تحصيلات کم و لجبازي به عنوان ويژگي هاي ناخوشايند به عنوان مقوله هاي جديد در اين مطالعه يافت شدند که در فرهنگ ژاپني و آمريکايي مورد توجه قرار نگرفته بودند. نتايج در بستر فرهنگ ايراني مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.