مقاله بررسي ارتباط اختلالات اسکلتي عضلاني با عوامل ارگونوميکي در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۷۲ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط اختلالات اسکلتي عضلاني با عوامل ارگونوميکي در پرستاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله بيماري هاي عضلاني استخواني
مقاله بيماري هاي شغلي
مقاله پيش گيري و کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگر چه اختلالات اسکلتي عضلاني يکي از مشکلات اساسي، پرهزينه و جدي در پرستاران به عنوان يک گروه پرخطر شغلي شناخته شده است اما متاسفانه مطالعات اندکي به خصوص در ايران جهت شناخت علل آن انجام گرفته است. لذا اين پژوهش به منظور بررسي شيوع اختلالات عضلاني اسکلتي و عوامل ارگونوميکي مرتبط با آن در کادر پرستاري انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي مقطعي ۴۰۰ نمونه به روش سرشماري از پرستاران بيمارستان هاي شهر آمل مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري اطلاعات و مشخص شدن شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني از پرسشنامه تغيير يافته نورديک و مطالعه ييپ استفاده شد.
يافته ها: از ميان واحدهاي پژوهش مشخص شد ۸۱% طي يک سال گذشته حداقل يک بار کمردرد، %۲۹٫۵ مچ درد، ۵۰% گردن درد، %۳۵٫۵ شانه درد و %۶۳٫۵ زانو درد را تجربه کرده اند. زن بودن شانس گردن درد و کمردرد را به ترتيب ۱۲۲% و ۲۰۳% افزايش مي دهد. از ميان عوامل ارگونوميکي مورد بررسي خم شدن لب تخت بيمار جهت انجام رويه هاي پرستاري شانس مچ درد را بيشتر مي کند. همچنين جا به جا کردن وسايل بخش و بالا بردن دست ها بالاتر از سطح شانه نيز شانس ابتلا به گردن درد را بيشتر مي کند. از طرفي ديگر جابه جا کردن وسايل بخش شانس ابتلا به شانه درد را افزايش مي دهد. در نهايت خم شدن جهت بلند کردن اشيا از کف اتاق شانس کمردرد را بيشتر مي کند.
نتيجه گيري: اختلالات عضلاني اسکلتي يکي از جدي ترين مشکلات حرفه پرستاري است که با عوامل متعددي نظير خم شدن، انتقال بيماران، جا به جا کردن وسايل بخش، کمک به بيماران جهت حمام دادن، بلند کردن بار و وسايل بخش همراه است. بنابراين تعديل و اصلاح عوامل ايجادکننده و آموزش پرستاران جهت استفاده از وسايل کمک حرکتي در بخش ها به منظور کاهش عوارض ناشي از آن مي تواند موثر باشد.