مقاله بررسي ارتباط برخي از مکانيزم هاي نظام راهبري شرکتي با نقدشوندگي بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط برخي از مکانيزم هاي نظام راهبري شرکتي با نقدشوندگي بازار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام راهبري شرکتي
مقاله اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش
مقاله عمق بازار
مقاله نقدشوندگي بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: پاشانژاد يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه گذاران براي تصميم گيري، بر کميت، کيفيت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوي راهبران شرکت ها اتکا مي کنند. نحوه برخورد سرمايه گذاران با اين اطلاعات و تصميمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، يا به نوعي عمق بازار و قيمت هاي پيشنهادي جهت خريد و فروش را شکل مي دهد. به عبارتي، راهبري شرکتي منسجم و ساختار يافته نقش مهمي در جهت دهي به تصميمات سرمايه گذاران و بازيگران در بازار سرمايه و تحقق بازارهاي سرمايه با نقدشوندگي بالا ايفاد مي کند. بر اين اساس، در اين پژوهش، رابطه بين برخي از مکانيزم هاي نظام راهبري شرکت ها و نقدشوندگي بازار بررسي و در اين راستا، اطلاعات مربوط به نمونه اي از ۶۱ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۶ بررسي گرديده است. ملاک انتخاب اين ۶۱ شرکت، معامله اوراق بهادار شرکت حداقل در ۱۰۰ روز از سال است. سپس داده هاي قيمت پيشنهادي خريد و فروش و حجم سهام مورد عرضه و تقاضا جمع آوري و رابطه آن با کيفيت راهبري شرکتي سنجيده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که شرکت هايي با ساختار هيات مديره مستقل تر و رويکرد هيات مديره اثربخش تر داراي نقدشوندگي بازار بيشتري نسبت به ساير شرکت ها هستند. در واقع، شرکت هايي که امتياز بيشتري از لحاظ کيفيت راهبري شرکتي داشته اند، اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضاي بيشتري را دارا بوده اند.