مقاله بررسي ارتباط بين اختلال تحمل قند و سکته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين اختلال تحمل قند و سکته قلبي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست تحمل قند
مقاله سکته قلبي
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: رايگان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي قلبي و عروقي شايع ترين علت مرگ در جوامع بشري است. اخيرا اختلال تحمل قند(IGT) Impaired Glucose Tolerance  به عنوان يک عامل خطر مستقل مطرح شده است؛ لذا، مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط اختلال تحمل قند با سکته قلبي انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مورد – شاهدي روي ۵۰ نفر از افرادي که بر اساس معيارهاي باليني و پاراکلينيک مبتلا به انفارکتوس ميوکارد بودند و ۵۰ نفر به عنوان شاهد انجام شد. هر دو گروه در بررسي سابقه آنها و آزمايشات انجام شده و معاينات کلينيکي ديابت و فشارخون بالا و ديس ليپيدمي و مصرف سيگار نداشتند. گروه مورد دو هفته پس از انفارکتوس ميوکارد تحت آزمايش تست تحمل قند با ۷۵ گرم گلوکز قرار گرفتند. براي گروه شاهد نيز تست تحمل قند انجام شد.
نتايج: ميانگين سني در گروه مورد ۵۴٫۶±۹٫۹۳ و در گروه شاهد ۵۳٫۹±۸٫۱ سال بود. در گروه مورد ۲۰ نفر (۴۲٫۵ درصد) و در گروه شاهد ۸ نفر (۱۶٫۳ درصد) مبتلا به اختلال تحمل قند بودند که مقايسه در دو گروه از نظر آماري تفاوت معني داري را نشان داد (P=0.009، OR=3.79، CI=1.464-9.846) فراواني اختلال تحمل قند در هر دو جنس نيز در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود (مردان P=0.085، OR=3.79، CI=0.993-8.466 و زنان P=0.03، OR=12، CI=1.164-123.684).
نتيجه گيري: تست GTT در مبتلايان به انفارکتوس ميوکارد نسبت به گروه شاهد بيش از دو برابر، مثبت بود؛ لذا، اختلال تحمل قند به عنوان يک عامل خطر سکته قلبي بوده و انجام تست تحمل قند در افراد مستعد به بيماري قلبي توصيه مي شود.