مقاله بررسي ارتباط بين فشار خون بالا با نمايه توده بدني، چاقي شکمي و برخي عادات غذايي، در افراد ۶۵-۲۵ سال تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين فشار خون بالا با نمايه توده بدني، چاقي شکمي و برخي عادات غذايي، در افراد ۶۵-۲۵ سال تهراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار خون بالا
مقاله نمايه توده بدني
مقاله چاقي شکمي
مقاله عادات غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كشكولي بهروزي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: زراتي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فشار خون بالا به علت همراهي اش با بيماري هاي ايسکميک قلبي و نيز همراهي با بيماري هاي مغزي-عروقي، يک مشکل بهداشتي-درماني در تمام جوامع مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي رابطه بين فشار خون بالا با نمايه توده بدني افزايش يافته، چاقي شکمي و برخي الگوهاي تغذيه اي در افراد ۶۵-۲۵ سال در تهران انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه مورد-شاهدي است که بر روي ۲۷۰ نفر از اوليا دانش آموزان چند مدرسه تهران انجام شد. افراد نمونه، طي معاينه و مصاحبه بر اساس ميزان فشار خون به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. در هر دو گروه، اندازه هاي آنتروپومتريک اندازه گيري و طي مصاحبه، پرسش نامه اي در ارتباط با برخي الگوهاي تغذيه اي ثبت گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، بين فشار خون بالا با فاکتورهايي چون مصرف نوشابه هاي گازدار، چاقي شکمي، نمايه توده بدني افزايش يافته و فشار خون بالا هم بستگي معني داري وجود دارد. در ارتباط با مصرف نان هاي سبوس دار و مصرف صبحانه با فشارخون بالا، ارتباط منفي وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که حفظ نمايه توده بدني و کاهش آن در صورت افزايش داشتن، رعايت الگوهاي تغذيه اي سالم، از جمله مصرف صبحانه، عدم مصرف نوشيدني هاي گازدار و کافئينه و مصرف نان هاي سبوس دار، به عنوان اولويت هاي پيش گيري اوليه از فشار خون بالا مي باشد.