مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و عملکرد مالي بنگاه هاي اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش و عملکرد مالي بنگاه هاي اقتصادي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سرمايه در گردش
مقاله سودآوري
مقاله نقدينگي
مقاله عملکرد مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي سيدياسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اقتصاد پرچالش کنوني با فشارهاي فزآينده محيطي و منابع خارجي محدود، دارايي ها و بدهي هاي جاري يعني سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است و مديريت بهينه سرمايه در گردش بنگاه ها مي تواند به عنوان يک مزيت رقابتي براي آنها محسوب شود. از اين رو محور اصلي اين مقاله، شناسايي عوامل موثر بر سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي و تاثير مديريت سرمايه در گردش که شامل تعامل با تامين کنندگان و خريداران کالاهاي شرکت در زنجيره تامين مي شود، بر روي سودآوري و نقدينگي به عنوان دو فاکتور مهم عملکرد مالي است. لازم به ذکر است اين مقاله تحقيقي تحليلي – توصيفي است که به مرور ادبيات موجود در اين زمينه مي پردازد.