مقاله بررسي ارتباط بين نسبت اندازه هاي سر و گردن فمور به اندازه هاي ميله (Nail) در پيامد درمان شکستگي هاي اينتروتروکانتريک به روش Dynamic Hip Screw که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۷ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين نسبت اندازه هاي سر و گردن فمور به اندازه هاي ميله (Nail) در پيامد درمان شکستگي هاي اينتروتروکانتريک به روش Dynamic Hip Screw
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي اينترتروکانتريک
مقاله Tip Apex Distance
مقاله روش DHS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي كفشگري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درمان شکستگي اينترتروکانتريک امروزه يکي از معضلات اصلي در سنين بالا محسوب مي شود. به خصوص در شکستگي هاي ناپايدار و بيماران داراي استئوپروز شديد نتايج درمان جراحي مطلوب نمي باشد. عوامل مختلفي در نتايج درمان موثرند که در اين مطالعه يک معيار جديد که احتمالا در پيش آگهي درمان موثر است، مطرح گرديده است.
مواد و روش ها: از مهر سال ۱۳۸۲ تا شهريور ۱۳۸۶، تعداد ۱۲۸ بيمار که شکستگي اينترتروکانتريک ناپايدار داشته يا از نظر معيار (سايز)  sighsاستئوپروز نسبتا شديد داشته اند (گروه ۱-۳) و به روش DHS عمل جراحي شده اند و در تمام بيماران فاصله نوک تا انتها  (Tip Apex Distance)در محدوده ۲۵mm بوده است، مطالعه شده اند. در اين بيماران معيار   Y/B(نسبت قطر گردن فمور در ميانه آن به قطر بدنه X/A (Nail) ((نسبت بيش ترين قطر سر فمور به قطر سر ميله) اندازه گيري شده و ميزان شکست درمان در گروه هاي مختلف اندازه گيري شده است.
نتايج: ميزان کلي شکست درمان %۲۶ (۳۳ مورد) بوده، ميانگين سني بيماران ۷۴٫۴ سال، ۸۶ بيمار زن و ۴۲ بيمار مرد بوده اند. بيش ترين ميزان شکست درمان (۲۱ مورد) در گروهB1  که معيار Y/B≥۳٫۶mm و هم چنين در گروه B2 (23 مورد) که X/A≥۳mm داشته اند، ديده شده است. ميانگين معيار Y/B، ۳٫۶۴ ميلي متر و ميانگين معيار X/A، ۳٫۰۸ ميلي متر بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان بالاي شکست درمان در کل بيماران (%۲۶) و به ويژه ميزان بالاي آن در گروه هاي B1 و B2 که نشان دهنده بالا بودن شکست درمان در اندازه هاي بالاي سر و گردن فمور مي باشد، بايد در بيماران با شکستگي ناپايدار به ويژه افراد داراي اندازه هاي بالاي سر و گردن فمور تمهيدات جديدي براي بهبود پيش آگهي در نظر گرفته شود.