مقاله بررسي ارتباط بين هموارسازي سود و درماندگي مالي شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۶۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين هموارسازي سود و درماندگي مالي شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سود
مقاله هموارسازي سود
مقاله درماندگي مالي
مقاله مرحله نهفتگي
مقاله درماندگي مالي کامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده كنگرلويي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خداياريگانه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضاسلطان احمدي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، به بررسي ارتباط بين هموارسازي سود در سه سطح سود ناخالص، سود عملياتي و سود خالص و درماندگي مالي شرکتها در سه مرحله ۱٫ نهفتگي، ۲٫ کسري وجه نقد و عدم قدرت پرداخت ديون مالي و تجاري و ۳٫ مرحله عدم قدرت پرداخت ديون کامل (درماندگي مالي کامل) پرداخته شده است. به عبارت ديگر اين پژوهش، به بررسي اين موضوع مي پردازد که مديران شرکتها، زماني که در وضعيت درماندگي مالي قرار مي گيرند، براي بهتر نشان دادن وضعيت مالي و عملکردشان، جهت حفظ خود در بازار سرمايه، اقدام به دستکاري سود مي کنند يا نه. جهت آزمون فرضيه ها، ابتدا نمونه اي ۸۱ عضوي از بين شرکتهاي مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحي قانون تجارت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره ۱۰ ساله مابين سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ را انتخاب و احتمال درماندگي مالي شرکتها از طريق مدل پيش بيني احتمال درماندگي مالي آلتمن، محاسبه شد. سپس، شرکتهاي درگير در هموارسازي سود را از طريق مدل ميانگين مطلق تغييرات ساليانه شناسايي و تفکيک نموده و در ادامه براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، يعني تعيين ميزان ارتباط بين درماندگي مالي شرکتها و هموارسازي سود از مدل لوجيت استفاده شده است. در نهايت، يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که مديران واحدهاي تجاري در مراحل مختلف درماندگي مالي، براي بهتر نشان دادن وضعيت مالي و عملکرد شرکتشان، جهت حفظ خود در بازار سرمايه از طريق ابزارهايي که در اختيار دارند دست به اقداماتي مي زنند که به هموارسازي سود منجر مي گردد.