مقاله بررسي ارتباط بين يافته هاي يوروفلومتري و نشانگر بين المللي علایم پروستات در مردان با علایم سيستم ادراري تحتاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين يافته هاي يوروفلومتري و نشانگر بين المللي علایم پروستات در مردان با علایم سيستم ادراري تحتاني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزرگي خوش خيم پروستات
مقاله يوروفلومتري
مقاله پرسشنامه بين المللي علایم پروستات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باباعلي نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بزرگي خوش خيم پروستات يک مشکل شايع وابسته به سن است. بيماران از نشانگر بين المللي علایم پروستات (international prostate symptom score) IPSS جهت توصيف علایم خود استفاده مي کنند اما اينکه بيمار بدرستي به پرسش ها پاسخ مي دهد يا خير به صورت عيني اعتبار بخشي نشده است. اين مطالعه براي ارزيابي ارتباط پاسخ هاي بيماران و يافته- هاي مطالعات يوروفلومتري انجام گرديد.
روش بررسي: ۸۶ بيمار با
(lower urinary tract symptoms) LUTS توسط IPSS و يوروفلومتري ارزيابي شدند. IPSS به علایم ادراري (voiding) و ذخيره اي (storage) تقسيم شد. زمان انتظار، حجم ادرار و ميزان حداکثر (Qmax) و متوسط (Qave) جريان ادراري در يوروفلومتري ثبت شدند. متغيرها با برنامه نرم افزاري SPSS و ضرایب همبستگي Pearson ، ارزيابي شدند.
يافته ها: بيماران ۷۹-۴۶ سال سن داشتند. سن ارتباطي با Qmax،Qave ،IPSS و حجم ادرار نداشت. حجم ادرار ۶۴۷-۱۰۹ ميلي ليتر (متوسط=۲۵۹٫۵) بود. Qmax در ۵۴ بيمار (۶۳ درصد) کمتر از ۱۵ml/s بود که ارتباطي با سن نداشت.Qmax به طور معکوس با کل IPSS و علایم ادراري (voiding) ارتباط داشت. اما با علایم ذخيره اي (storage) مرتبط نبود. Qave تنها با علایم ادراري (voiding) ارتباط داشت (P=0.04). اما با IPSS کل و علایم ذخيره اي (storage) مرتبط نبود. زمان انتظار با IPSS، علایم ادراري (voiding) و ذخيره اي (storage) ارتباطي نداشت.
نتيجه گيري: ارتباط بين IPSS و يافته هاي يوروفلومتري قابل توجه بوده و لذا ممکن است يوروفلومتري بتواند جايگزين خوبي براي IPSS در مرداني گردد که علایم LUTS داشته اما به علت مشکلات زبان يا فرهنگ، درک درستي از سوالات IPSS ندارند.