مقاله بررسي ارتباط ساخت هاي اشتقاقي و رده شناسي زباني در پديده دو زبانگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ساخت هاي اشتقاقي و رده شناسي زباني در پديده دو زبانگي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژه هاي اشتقاقي
مقاله رده شناسي
مقاله دو زبانگي
مقاله زبان پيوندي
مقاله زبان تصريفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدبهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله رشد و گسترش واژه هاي اشتقاقي و «وند» هاي موجود در آن ها را در کودکان دو زبانه بررسي مي کند. صاحب نظران معتقدند اگر رده زباني زبان اول و دوم به هم نزديک باشد، سرعت يادگيري زبان دوم بيشتر است. از آنجا كه زبان فارسي زباني پيوندي با رنگ ضعيفي از ترکيبي، زبان ترکي زباني پيوندي و زبان عربي زباني تصريفي است، انتظار مي رود دانش آموزان ترک زبان به علت شباهت رده شناختي زبانشان به زبان فارسي، با بالا رفتن پايه تحصيلي واژه هاي اشتقاقي بيشتري را نسبت به دانش آموزان عرب زبان به کار گيرند. در بررسي واژه هاي توليدي به دست آمده از طرح واژگان پايه دانش آموزان يک زبانه فارسي و دو زبانه مشخص شد که ارتباطي معنادار بين رشد و گسترش واژه هاي اشتقاقي با بالا رفتن سطح تحصيلي و رده زباني زبان هاي مورد بررسي وجود ندارد.