مقاله بررسي ارتباط سبك زندگي با عزت نفس دختران نوجوان دبيرستان هاي دولتي روزانه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سبك زندگي با عزت نفس دختران نوجوان دبيرستان هاي دولتي روزانه شهر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك زندگي
مقاله عزت نفس
مقاله دختران دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب الزماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مفرد زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نياز به عزت نفس يكي از نيازهاي رواني طبيعي انسان است كه به دنبال پيروي از قواعد و هنجارهاي اجتماعي، پيشرفت، موفقيت، فعاليت هاي سالم و برخورداري از سبك زندگي سالم به دست مي آيد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين ارتباط سبك زندگي با عزت نفس دختران نوجوان دبيرستاني بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- همبستگي است كه در آن ۴۰۰ نفر از دختران نوجوان دبيرستان هاي دولتي روزانه شهر تهران به صورت چندمرحله اي مبتني بر هدف انتخاب و بررسي شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه اي مشتمل بر سه بخش دموگرافيك، سبك زندگي درابعاد (تغذيه، ورزش، خواب واستراحت، مصرف دخانيات و روش هاي مقابله با استرس) و عزت نفس كوپراسميت بود.
يافته ها: عزت نفس با مصرف لبنيات (p=0.0001)، ميوه و سبزيجات (p=0.008)، الگوي خواب و استراحت (p=0.009)، مصرف سيگار (p=0.009) و روش مقابله با استرس (p=0.0001) ارتباط معني داري داشت. درحالي كه عزت نفس با مصرف گروه گوشت (p=0.058)، نان و غلات (p=0.06)، تنقلات (p=0.13)، ورزش (p=0.12) و مصرف قليان (p=0.56) ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد كه سبك زندگي شامل رژيم غذايي نامناسب، خواب و استراحت ناكافي، مصرف سيگار و روش هاي نامناسب مقابله با استرس، با عزت نفس ارتباط دارد.