مقاله بررسي ارتباط سود تقسيمي با پيش بيني سودهاي آتي با استفاده از مدل تعديل شده CKSS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سود تقسيمي با پيش بيني سودهاي آتي با استفاده از مدل تعديل شده CKSS
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود هر سهم
مقاله سود تقسيمي
مقاله بازده سهام
مقاله ضريب واکنش سودهاي آتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدااردكاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از پر طرفدارترين و مرسوم ترين شيوه هاي سرمايه گذاري در جامعه، خريد سهام شرکت هاي مختلف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد. لذا برخورداري از اطلاعات صحيح و به موقع يکي از نيازهاي اساسي جهت اطمينان از سرمايه گذاري و سودآور بودن آن به خصوص در سال هاي آتي مي باشد. همچنين مديران شرکت ها هم نياز به ابزاري جهت انتقال اطلاعات و اهداف آتي خود به سهامداران و سرمايه گذاران دارند. سوال اساسي اين است که آيا مي توان با استفاده از سودهاي تقسيمي، سودهاي آتي شرکت را پيش بيني کرد و آيا تغيير در ميزان سود هاي تقسيمي تاثيري بر دقت پيش بيني سودهاي آتي دارد؟ در اين راستا، اين پ‍‍ژوهش به بررسي رابطه بين اندازه سودهاي تقسيمي و ميزان دقت پيش بيني سودهاي آتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ پرداخته است. براي اين منظور با مطالعه دقيق ادبيات موضوع، شش فرضيه طراحي شده است. فرضيه ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره در مدل CKSS و آزمون هاي t تحليل شدند. نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه ها نشان مي دهد که ميزان پرداخت سودهاي تقسيمي در ميزان دقت پيش بيني سودهاي آتي تاثيري ندارد.