مقاله بررسي ارتباط شاخص هاي تورم (CPI و PPI) و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شاخص هاي تورم (CPI و PPI) و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص قيمت مصرف کننده
مقاله شاخص قيمت توليد کننده
مقاله شاخص قيمت سهام
مقاله بازده سهام
مقاله تورم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: کوهساريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بين بازده سهام و تورم مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته، اما تاكنون در مورد آن يك نتيجه قطعي حاصل نشده است به همين دليل از آن به عنوان معما ياد مي شود. اين رابطه به علت وجود نرخ هاي تورم از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و ساختار اقتصادي مختلف نتايج متفاوتي ايجاد مي كند. در اين پژوهش روابط دو شاخصCPI  (شاخص قيمت مصرف كننده) و PPI (شاخص قيمت توليد كننده) و بازده سهام در بازه زماني تير ۱۳۷۱ تا خرداد ۱۳۸۷ بررسي شده است. نتايج رگرسيون فرضيه اول نشان داد كه دو متغير CPI و PPI براي توضيح بازده سهام مناسب به نظر نمي رسند. تحليل فرضيه دوم به كمك الگوهاي گارچ، گارچ نمايي و اثر اهرمي انجام شده است. نتايج برآورد مدل گارچ حاكي از آن است كه اين مدل براي توضيح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتايج فرضيه اثر اهرمي كه در آن از الگوي گارچ نمايي استفاده مي شود، ناتقارني نوسانات و وجود اثر اهرمي در بازار سهام تهران تاييد شد و درنهايت آزمون فرضيه دوم نشان داد كه اين دو متغير اثري روي ميانگين و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، بايد از مدل گارچ نمايي براي آزمون اين فرضيه استفاده كرد.