مقاله بررسي ارتباط شاخص گليسمي و بار گليسمي با پروفايل چربي هاي خون و تغييرات آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۲ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شاخص گليسمي و بار گليسمي با پروفايل چربي هاي خون و تغييرات آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص گليسمي
مقاله بار گليسمي
مقاله ليپوپروتئين ها
مقاله کلسترول تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدپور آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اصفهاني فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورنيازي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رژيم هاي غذايي داراي شاخص گليسمي(GI=Glycemic Index)  و بار گليسمي(GL=Glycemic Load)  بالا ممکن است افزايش دريافت انرژي و خطر بروز بيماري هاي قلبي – عروقي را به دنبال داشته باشند. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط GI و GL با پروفايل چربي هاي خون و تغييرات آنها بود.
روش ها: نمونه هاي خون و يادآمد ۲۴ ساعته تغذيه اي، در يک مطالعه آينده نگر با پيگيري ۷/۶ ساله از ۱۲۰ فرد بالاي ۴۰ سال جمع آوري گرديد. ارتباط بين ليپيدهاي سرم با GI و  GLتوسط مدل رگرسيون خطي و تنظيم شده (براي عوامل خطرساز شناخته شده مرتبط با ليپيدهاي سرم) در شروع مطالعه ارزيابي شد.
يافته ها: دريافت بالاتر GI به طور مثبت با سطح کلسترول تام سرم (۱٫۵۸، ۹۵%CI=0.22)، کلسترول LDL (ليپوپروتئين با چگالي پايين) (۱٫۸۳، ۹۵%CI=0.37)، نسبت کلسترول  LDL/HDL(0.06، ۹۵%CI=0) و تغييرات نسبت کلسترول LDL/HDL(0.52، ۹۵%CI=0.15) و به طور منفي با کلسترول HDL (ليپوپروتئين با چگالي بالا) (۰٫۷۵، ۹۵%CI=0.47) ارتباط داشت؛ حال آن که GL به طور مثبت با سطح کلسترول تام (۰٫۷۴، ۹۵%CI=0.38)، کلسترول LDL (0.33، ۹۵%CI=0.12)، نسبت کلسترول LDL/HDL(0.01، ۹۵%CI=0)، تغييرات کلسترول تام (۰٫۰۵، ۹۵%CI=0)، کلسترول LDL (0.16، ۹۵%CI=0.12) و نسبت کلسترول LDL/HDL(0.50، ۹۵%CI=0.14) در ارتباط بود.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر، نشان دادند که دريافت بالاي GI و GL اثر نامطلوب هم بر سطح ليپيدهاي سرم و هم بر تغييرات آنها دارند.