مقاله بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگري سالانه در شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگري سالانه در شهرستان مرودشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله شرايط اقليمي
مقاله شاخص اقليمي توريس TCI
مقاله مرودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ارسلاني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقليم عامل مهمي در توسعه بخش گردشگري مي باشد، يك اقليم مناسب مي تواند پاسخ هاي مثبت گردشگران را در پي داشته باشد و گردشگران نيز برنامه سفر خود را با توجه به شرايط اقليمي و جوي مقصد مورد نظر طرح ريزي مي کنند. اين تحقيق به منظور بررسي ارتباط بين شرايط آب و هوايي با روند گردشگري در شهرستان مرودشت انجام شده است. براي انجام اين تحقيق از داده هاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيك، سد درودزن در يك دوره آماري ۱۸ ساله (۱۹۸۷- ۲۰۰۶)، و همچنين از آمار تعداد بازديد كنندگان مجموعه تاريخي هخامنشي در يك دوره آماري ۱۰ ساله (۱۳۷۶- ۱۳۸۶)، استفاده شده است. روش مورد استفاده در اين تحقيق شاخص اقليمي گردشگري(TCI) بوده است. نتايج اين تحقيق نشان داد، كه ماه هاي فصل سرد سال (ژانويه، فوريه، مارس و دسامبر)، به دليل بارش باران و افت دما شرايط نامطلوبي را براي گردشگري در اين شهرستان دارند. و ماه هاي فصل بهار و پاييز (آوريل، مه، اكتبر و سپتامبر) به دليل تعديل شرايط دمايي و عدم بارش باران بهترين شرايط را براي گردشگري دارند. همچنين ماه هاي ژوئن، ژوييه و آگوست به دليل گرما داراي شرايط نامطلوب براي گذران اوقات فراغت در اين شهرستان مي باشد. طبق نتايج اين تحقيق بين تعداد بازديد كنندگان از مجموعه تخت جمشيد و ميانگين دماي هوا، ساعات آفتابي و وزش باد رابطه مستقيم و مثبتي و جود دارد و بين تعداد بازديد كنندگان و بارش باران و رطوبت هوا به دليل اثر منفي رابطه معكوس و جود دارد و با افزايش بارش و رطوبت، تعداد بازديد كنندگان كاهش پيدا مي كند.