مقاله بررسي ارتباط عوارض کله سيستيت با جنسيت بر اساس يافته هاي بدست آمده حين کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک در بيمارستان هاي آموزشي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط عوارض کله سيستيت با جنسيت بر اساس يافته هاي بدست آمده حين کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک در بيمارستان هاي آموزشي اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوله سيستيت
مقاله جنسيت
مقاله کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درستان نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: پازيار فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرركني سيدمسيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري سنگ صفراوي يکي از بيماري هاي شايع دستگاه گوارش است که مي تواند به شکل کوله سيستيت حاد يا مزمن خود را نشان دهد. شدت کوله سيستيت به عوامل مختلفي بستگي دارد. هدف از اين مطالعه پاسخ به اين سوال است که آيا شدت کوله سيستيت در مردها و زن ها تفاوت معني داري با يکديگر دارد يا خير ؟
روش بررسي: پرونده بيماراني که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ در بيمارستان هاي آموزشي اهواز تحت کوله سيستکتومي لاپاراسکوپيک قرار گرفته بودند بررسي شد و يافته هاي لاپاراسکوپيک حين جراحي اين بيماران جمع آوري و توسط آزمون مجذور کاي و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديدند.
يافته ها: ۱۰۱ بيمار مورد بررسي قرار گرفتند. ۴۷ نفر (۴۶٫۵ درصد) مبتلا به کوله سيستيت حاد (۳۲ مرد و ۱۵ زن) و ۵۴ نفر (۵۳٫۵ درصد) مبتلا به کوله سيستيت مزمن بودند (۹ مرد و ۴۵ زن). در بيماران مورد بررسي، ۶ نفر (۵٫۹ درصد) آمپيم (۵ مرد و ۱ زن)، ۱۴ نفر (۱۳٫۹ درصد) گانگرن (۱۱ مرد و ۳ زن)، ۲نفر (۱٫۹ درصد) پرفوراسيون که موارد مذکور همگي مرد بودند و ۹ نفر (۸٫۹ درصد) تبديل جراحي لاپاروسکوپيک به عمل باز وجود داشت که باز همگي مرد بودند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه شدت عوارض کوله سيستيت و شيوع کوله سيستيت حاد به صورت معني داري در مردها و شيوع کوله سيستيت مزمن در زن ها بيشتر است. احتمال تبديل عمل جراحي لاپاروسکوپيک به عمل باز در جنس مذکر بيشتر است. طبق اين مطالعه جنس مذکر يک ريسک فاکتور مهم در افزايش شدت کوله سيستيت مي باشد.